شرکت مهندسی مشاور افتخار صنعت نما

خدمات مهندسی ملی (Engineering Services National = E.S.N)

شرکت مهندسی مشاور افتخار صنعت نما، آمادگی تامین متریال نمای کرتین وال و در و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک ، زیر سازی نماهای خشک (کامپوزیت – سرامیک ) با ارایه خدمات مهندسی نوین و ارایه دیتایل های اجرایی مطابق استانداردهای روز دنیا در پروژه های آن مجموعه معظم را دارد.
خدمات مهندسی این مجموعه بر پایه دانش فنی شامل نقشه برداری، ارایه ازبیلت، شاپ دراوینگ2D & 3D ، ارایه مدول بندی مناسب براساس الزامات آتش نشانی و مباحث 22 گانه ساختمان برای تامین ساختار مناسب شیشه و تامین بهره وری انرژی در ساختمان ها و محاسبات سازه ای ( انواع بارگذاری – محاسبه بار مرده – محاسبه بار باد – محاسبه بار زلزله – مقایسه بار باد و زلزله – محاسبه لامل های عمودی و افقی براساس بارگذاری های بحرانی وارده بر نما- محاسبه ساختار شیشه- محاسبه زیرسازی فولادی نمای کرتین وال، سرامیک و انواع نمای خشک)ارایه ابعاد شیشه، ارایه جدول M.T.O ، ارایه دیتیل های اتصالات آلومینیوم و زیرسازی فولادی و ارایه فصل مشترک های انواع نما با یکدیگر می باشد.

معرفی

شرکت مهندسی مشاور افتخار صنعت نما

شرکت مهندسی مشاور افتخار صنعت نما با شعار خدمات مهندسی ملی (Engineering Services   National = E.S.N) که با هدف حمایت از صنعت داخلی پا به عرضه رقابت نهاده است و همواره تلاش مدیران برای پیشبرد اهداف ملی می باشد.

آیین نامه های مورد استفاده جهت محاسبات :

نرم افزارهای مورد استفاده جهت محاسبات

ETABS

Mepla SJ

محاسبات شیشه

Scroll to Top