سرامیک

FACADE CLADDING SYSTEMS

سیستم های روکش نما
زیرسازی E S N امکان تولید نماهای دارای تهویه را با استفاده از انواع مواد مصنوعی و طبیعی برای پرکردن فراهم می کند. (پانل های کامپوزیت، سرامیک، سنگ، شیشه، ترسپا…) روکش نمای تهویه شده با زیرسازی آلومینیومی شامل: تیرهای آلومینیومی، پروفیل های آلومینیومی باربر عمودی و افقی و نگهدارنده های روکش نما. نگهدارنده های روکش نما می توانند قابل مشاهده یا پنهان باشند.
پروفیل های اکسترود شده آلومینیوم از آلیاژ EN-AW 6060 ساخته شده اند، در حالی که تیرهای آلومینیومی از آلیاژ EN-AW 6063 ساخته شده اند. انواع و راه حل های فوق طیف وسیعی از امکانات را از نقطه نظر ایستا و معماری ارائه می دهند. پردازش کاتالوگ سیستم اطلاعات و توصیه های لازم را برای انتخاب صحیح و همچنین ایده هایی برای حل مسائل سازنده به طراحان ارائه می دهد.

TRAY PANE LS S Z20

E S N convinces with a multitude of simple processing and installation options. The material can be sawn, milled, folded and bent using the standard tools of metal and facade builders.lt can either be riveted or screwed on to the substructure, or else installed as a suspended cassette.

Scroll to Top