بیمارستان

در بیمارستان ها به دلیل عملکرد خاص و ضرورت بهره برداری بی وقفه در حوادث طبیعی و غیرطبیعی نیاز به نگاهی ویژه در طراحی و ساختار سازه های الحاقی (نما) به سازه اصلی وجود دارد.

نمای کرتین وال یکی از سیستم های مدرن و شاخص ساختمانی بوده که به دلیل شکل پذیری و مقاومت در برابر بارهای جانبی همچون باد و زلزله از نوع خود ایستا می باشد، همچنین به دلیل سبکی از پرکاربردترین نماهای ساختمانی در سازه های بلند مرتبه و ساختمان هایی با سطح نمای وسیع می باشد.

با توجه به زیبایی ، خودایستایی و تنوع دیتیل های اتصال در کرتین وال می توان آن را مناسب ترین نمای خشک برای سازه های بیمارستانی نامید.

مقدمه:

نمای کرتین وال از ترکیب پنل های ترد و شکننده (شیشه) یا پنل های نرم (کامپوزیت) و سازه فلزی شکل پذیر و مقاوم همچون آلومینیوم تشکیل می گردد.

مزایای نمای کرتین وال نسبت به نماهای دیگر به شرح زیر می باشد:

1- نما به دلیل وجود آلومینیوم، سبک تر و درصد جذب انرژی در زلزله نسبت به نماهای دیگر همچون سنگ کمتر می باشد.

2- به دلیل وجود شیشه های چند جداره ، عایق خوبی در برابر صوت می باشد.

3- دارای مقاومت خمشی و فشاری مناسب در برابر بارهای جانبی می باشد.

4- باعث جلوگیری از صدمات ناشی از بارش باران، برف و یخ زدگی در ارتفاعات می گردد.

5- عایق مناسبی در برابر انتقال گرما، سرما به داخل می باشد.

سیستم های کرتین وال برحسب مصالح مورد استفاده به دونوع آلومینیومی و Add on (فولادی- چوبی) تقسیم بندی می شوند.

سیستم آلومینیومی برپایه مولیون ها و ترنزوم های آلومینیومی می باشد و ساختار سیستم Add on بر پایه اضافه کردن مقاطع فولادی و چوبی به دماغه های آلومینیومی است.

همچنین کرتین وال برحسب نوع اجرا به دودسته استیک و یونیتایز تقسیم می گردد.

عملکرد نمای کرتین وال

کرتین وال دارای دو ساختار مجزا از هم می باشد:

1- پنل های پوشاننده سطح (شیشه)

2- سازه خودایستا و نگهدارنده پنل (آلومینیوم)

در ادامه عملکرد هر دو ساختار بررسی می گردد.

شیشه:

یکی از اجزای اصلی نمای کرتین وال پنل های پوشاننده سطح می باشد که این پنل ها با هر متریالی چه به صورت مجزا و چه به صورت پیوسته با نما باید در برابر بارهای جانبی مقاوم باشد.

آزمایشات نشان می دهد که شیشه تنها در بارهای استاتیکی مقاومت نشان می دهد و در برابر بارهای دینامیکی ضعیف می باشد.

با وجود ضعف در مقاومت شیشه، به دلیل زیبایی، شفافیت و ساخت شکل های مختلف با انواع رنگ ها استقبال از آن روز به روز در حال افزایش است.

می توان با دو راهکار ضعف در مقاومت شیشه را کاهش داد.

1- با توجه به اینکه در بیمارستانها ضرورت بهره برداری بی وقفه ملاک می باشد باید شیشه های با مقاومت بالا از نوع سکوریت استفاده کرد.

2- استفاده از شیشه های چند جداره با تلق لمینیت ( P.V.B) می باشد تا با جذب انرژی در بارهای دینامیکی خاصیت شکل پذیری به شیشه داده شود.

براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بیمارستان ها درگروه خطرپذیری یک می باشند به همین دلیل انتخاب ضخامت شیشه در نما از حساسیت بالایی برخوردادر می باشد.

ضخامت شیشه به دو روش انجام می پذیرد:

1- محاسبه ضخامت نما براساس آیین نامه های معتبر دنیا همانند آیین نامه هند، آمریکا، استرالیا، کانادا و ….

2- مدلسازی بحرانی ترین پنل در نرم افزار های تخصصی محاسبات همانند SAP2000 و MEPAL

آلومینیوم:

سازه خود ایستا و نگهدارنده شیشه در اغلب موارد آلومینیوم می باشد.

آلومینیوم به دلیل سبکی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت مناسب و تنوع در قطعات ساخته شده کاربرد فروانی در صنعت نما پیدا کرده است.

مدلسازی نمای کرتین وال به دلیل خود ایستا بودن آن همانند مدلسازی یک ساختمان می باشد.

بار در ساختمان از سقف به تیرها و سپس به ستون ها و از ستون ها به پی و از پی به زمین انتقال می یابد و همین روند نیز در نمای کرتین وال رخ می دهد که بار باد از شیشه به مولیون ها و بار وزن به ترنزوم و از ترنزوم به مولیون ها صورت می پذیرد که همانند انتقال بار در ساختمان هست.

با توجه به اینکه ایران در کانون زلزله قرار دارد و هر لحظه امکان وقوع زلزله های قوی و ضعیف در هر منطقه ای از ابران وجود دارد باید در طراحی نمای ساختمان مقدار نیروی وارده ناشی از زلزله باید براساس منطقه، نوع خاک، رفتار نما هنگام وقوع و میزان جذب انرژی آن برآورد گردد.

به دلیل شرایط حساس حکفرما در سازه های بیمارستانی و امکان بهره برداری در زمان بعد از وقوع حوادث ، طراحی سازه های نما براساس بارهای بحرانی وارده بر نما و با نرم افزار مهندسی SAP2000 مدلسازی و خروجی های آن برای آنکه لامل ها جوابگوی بارهای وارده باشند باید به صورت دستی کنترل گردند.

انرژی

یکی از موارد مهمی که در نمای کرتین وال نسبت به نماهای دیگر خود نمایی می کند کاهش تلفات انرژی در ساختمان می باشد.

نمای کرتین وال به دلیل یکپارچگی و پنل های چند جداره شیشه ای تلفات انرژی را در ساختمان پایین آروده و بهره ساختمان از نور خورشید در فصول سرد بیشتر می گرداند.

انتقال انرژی در نما از 4 طریق ممکن است:

1- نفوذ هوا

  1. انتقال
  2. همرفت
  3. تابش.

کلیه مطالب فوق برای آشنایی بیشتر کارفرمایان و مشاوران تحت عنوان بررسی عملکرد نمای کرتین وال در پروژه های بیمارستانی گردآوری شده است. 

Scroll to Top