فرایند خدمات فنی – مهندسی

شرکت مهندسی مشاور افتخار صنعت نما از افرادی تحصیلکرده و توانمند و داری مدارک دکترای سازه، کارشناسی ارشد مهندسی زلزله و مهندسین عمران و معماری تشکیل گردیده است و دارای سابقه محاسبات و طراحی دیتیل ها و اجرای پروژه های بزرگی همچون نمای پژوهشگاه زلزله (بزرگترین و پیشرفته ترین پژوهشگاه زلزله خاورمیانه،) نمای پروژه شهید خرازی (بزرگترین مجتمع های مسکونی نظامی کشور) ، محاسبات نمای تهران مال و پروژه های دولتی و خصوصی دیگر را نیز دارا می باشد

خدمات مهندسی این مجموعه بر پایه دانش فنی شامل نقشه برداری، ارایه ازبیلت، شاپ دراوینگ2D & 3D  ، ارایه مدول بندی مناسب براساس الزامات آتش نشانی و مباحث 22 گانه ساختمان برای تامین ساختار مناسب شیشه و تامین بهره وری انرژی در ساختمان ها و محاسبات سازه ای ( انواع بارگذاری–  محاسبه بار مرده محاسبه بار باد – محاسبه بار زلزله – مقایسه بار باد و زلزله – محاسبه لامل های عمودی و افقی براساس بارگذاری های بحرانی وارده بر نما- محاسبه ساختار شیشه- محاسبه زیرسازی فولادی نمای کرتین وال، سرامیک و انواع نمای خشک)ارایه ابعاد شیشه، ارایه جدول M.T.O  ، ارایه دیتیل های اتصالات آلومینیوم و زیرسازی فولادی و ارایه فصل مشترک های انواع نما با یکدیگر می باشد.

Scroll to Top