تجاری – اداری میرداماد

میرداماد – تهران برند E.S.N
کرتین وال سیستم SG-50K   کارفرما: بلورچی
 سال 98 – 96 متراژ : 18000 مترمربع

Scroll to Top