تفریحی-تجاری تهران مال

دریاچه چیتگر – تهران 
 سال 1398 – 1397متراژ : 4000 مترمربع

محاسبات، زیرسازی نمای سنگ، والپست، LED نمای غربی، محاسبات، طراحی و مشاوره نمای Sky Light

Scroll to Top