مسکونی اقدسیه

گلستان جنوبی – تهران برند SARAY ترکیه

کرتین وال سیستم SG50K-Face Cap  
سیستم فولکس واگنی ترمال بریک سری Si-58
یراق آلات GU آلمان

کارفرما: 
 سال 93 – 92 متراژ : 2000 مترمربع

Scroll to Top