کارخانه فولاد دنیلی

اشتهارد – قزوینبرند E.S.N
کرتین وال سیستم SG50K-Silikonکارفرما: دنیلی ایتالیا
 سال 97 – 96متراژ : 950 مترمربع

محاسبات و طراحی ، نقشه برداری، شاپ و مشاوره و نظارت بر اجرای نمای کرتین وال

Scroll to Top