طراحی

مسکونی-تجاری AREN

سعادت آباد – تهران    سال 1398 متراژ : 5000 مترمربع محاسبات و طراحی زیرسازی نمای سرامیک و کرتین وال

برج خرازی

خرازی- تهران برند E.S.N کرتین وال سیستم BC50 Face Cap   کارفرما: نیروی زمینی سپاه  سال 99 – 97 متراژ : 28000 مترمربع محاسبات و طراحی زیرسازی، محاسبات، طراحی، نقشه برداری، شاپ و مشاوره و نظارت بر اجرای نمای کرتین وال

تفریحی-تجاری تهران مال

دریاچه چیتگر – تهران    سال 1398 – 1397 متراژ : 4000 مترمربع محاسبات، زیرسازی نمای سنگ، والپست، LED نمای غربی، محاسبات، طراحی و مشاوره نمای Sky Light

تجاری-اداری آرتمیس

چیتگر – تهران    سال 1400 – 1399 متراژ : 5000 مترمربع محاسبات و طراحی زیرسازی نمای سرامیک و کرتین وال، محاسبات، طراحی نمای سرامیک و کرتین وال

کارخانه فولاد دنیلی

اشتهارد – قزوین برند E.S.N کرتین وال سیستم SG50K-Silikon کارفرما: دنیلی ایتالیا  سال 97 – 96 متراژ : 950 مترمربع محاسبات و طراحی ، نقشه برداری، شاپ و مشاوره و نظارت بر اجرای نمای کرتین وال

اداری – تجاری منیریه

منیریه – تهران برند E.S.N کرتین وال سیستم BC50 Face Cap  پوسته دوم ورق پانچ متال کارفرما: مهندس اسماعیل زاده  سال 1401 – 1400 متراژ : 2000 مترمربع محاسبات و طراحی زیرسازی، محاسبات، طراحی، نقشه برداری، شاپ و مشاوره نمای کرتین وال و پوسته پانچ متال

Scroll to Top